Utvikling av forretningside & Etablering av nye arbeidsplasser – Horten

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started
This kurs is currently closed

Dette er et intenst og komplett gründer program som har som mål å gi deg som ønsker/vurderer å starte egen bedrift alt det du trenger for å øke sjansene for at du lykkes. Programmet har også som formål å være avklarende og realitetsorienterende for å gi deltagerne et realistisk bilde på hva som skal til for å lykkes uten å ta liv av lidenskapet. Programmet er delt inn i 3 hovedelementer som hver for seg gir en unik innsikt og kompetanseheving, men som i sum gir et fantastisk grunnlag for å virkelig få testet og utviklet en forretningsmodell som er skalerbar og repeterbar i markedet.

  1. Testing av forretningsmodell
  2. Deg som entreprenør
  3. Kommersialisering

Programmet gir også tett individuell oppfølging ved hjelp av mentoring og coaching.